header image
 

Informace pro rodiče

Č. j.: MŠ 52/19.

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí  k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková org., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, př. org. od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, přísp. org.  ke krajskému úřadu Plzeňského kraje .

Ve Vrhavči 24. 5. 2019                                                         

 

 

                                                                       Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 24. 5. 2019

 

 

Č. j.: ZŠ 37/19.

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, příspěvková organizace  ke krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Ve Vrhavči 2. 5. 2019                                               

 

 

                                                                                   Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 2. 5. 2019

 

 

Oznámení

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se koná 10. 5. 2019 od 10,00 do 12,00 v prostorách MŠ.

Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání do ZŠ Vrhaveč pro školní rok 2019/2020

  • Děti s trvalým pobytem spadajícím do školského obvodu obce Vrhaveč
  • Přednostně mohou být přijaty děti nespádové na základě:
  • přítomnosti staršího sourozence ve škole
  • absolvování MŠ Vrhaveč
  • děti z jiného školského obvodu, pokud je volná kapacita školy.

Při naplnění kapacity školy se rozhoduje losováním, které provede ředitelka školy za přítomnosti členů školské rady.

 

Č. j.: MŠ 63/18.

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí  k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka mateřské školy,  jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, příspěvková organizace, od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, příspěvková organizace  ke krajskému úřadu Plzeňského kraje .

Ve Vrhavči 24. 5. 2018                                                         

 

 

                                                                       Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2018

 

 

Č. j.: ZŠ 43/18.

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, příspěvková organizace  ke krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Ve Vrhavči 30. 4. 2018                                                         

 

 

                                                                                   Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 2. 5. 2018

 

 OZNÁMENÍ

Oznamujeme rodičům dětí, že zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 se koná dne 11.5. 2018 od 10.00 do 12. 00 hodin v prostorách MŠ.

Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Č. j.: MŠ 59/17.

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková org., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, př. org. od školního roku 2017/2018 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, přísp. org. ke krajskému úřadu Plzeňského kraje .

Ve Vrhavči 25. 5. 2017                                                    

                                                                                   Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 26. 5. 2017

 

 

Č. j.: ZŠ 41/17.

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková org., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, př. org. od školního roku 2017/2018

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, přísp. org. ke krajskému úřadu Plzeňského kraje .

Ve Vrhavči 2. 5. 2017                                                           

Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2017

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č. 500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění

jsou přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017

žadatelé o přijetí, jímž byla při zápisu dne 27. 4. 2016 přidělena registrační čísla

1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

 

Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Ve Vrhavči  dne  24. 5. 2016

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

      Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb.( správní řád), vše v platném znění a jejich posouzením

jsou přijati žadatelé k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017,

jímž byla při zápisu dne 29. 1. 2016 přidělena registrační čísla

1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016. 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Ve Vrhavči  dne 9. 2. 2016

 

 

 Oznámení

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2016/17 se koná dne 29. ledna 2016 od 12,00 do 16,00 hod. v budově ZŠ.

Přineste prosím s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č. 500/2004 Sb.

( správní řád), vše v platném znění

 

jsou přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016

žadatelé o přijetí, jímž byla při zápisu dne 2. 4. 2015 přidělena registrační čísla

1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015 9/2015, 10/2015

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a  mateřská škola Vrhaveč, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

 

Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

 

Ve  Vrhavči  dne  22. 4. 2015