Vlastivěda 5 – 15.6- 19.6.

Pročtěte si str. 60-5.

Vyjmenujte moře a oceány, které obklopují Evropu.

Dále pak světadíly, které s ní sousedí.

Zkuste popřemýšlet nad tím, jak vypadá život v jednotlivých podnebných pásech. Můžete zkusit k těmto pásům přiřadit zvířata, která v nich žijí. (64-5).

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=883 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.