Přírodověda 5 – od 18.5.-29.5.

  • Pročíst učebnici od str. 68 do 73.
  • Popovídej si s rodiči, jaký průmysl je důležitý pro okolí tvého bydliště (Klatovský okres). Vyjmenuj alespoň 5 důležitých továren v okrese (informace můžeš najít i na internetu).

 

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=813 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.