Úkoly pro 2. a 3.ročník do pátku 27.3.

2.ročník

Dobrý den rodiče a ahoj moje dětičky 🙂 !

Posílám další příděl úkolů. Doufám, že zvládáte, pokud si s nějakým úkolem nevíte rady, udělejte si u něj třeba vykřičník, až se sejdeme, tak si zpětně vše projdeme.

Jestli chodíte na vycházky, tak vás poprosím, udělejte si cestu kolem školy a do schránky (u vstupu do MŠ) mi vhoďte vypracovaný pracovní sešit z Matematiky 2.díl  a OP z ČJ nebo do nově zřízeného „předávacího místa“ ve škole (po.-pá. 9 -11 hod.).

Úkoly jsou do pátku 27.3.

ČJ

-procvičuj a skládej si abecedu z vystříhaných písmen

-když řadíme podle abecedy celá jména lidí – jméno i příjmení – řídíme se podle počátečního písmene u příjmení – s.26

-napiš abecední seznam dětí ze třídy – do malého sešitu ČJ

-s.27 – přečti si, co říká myška v rámečku a pak vypracuj daná cvičení

-s.28 – přečti, s.29 – vypracuj podle s.28, (u cv.3 je chyba – babočka admirál za- má být před)

-s.30 – přečti, u každého obrázku řekni, kdo je tam nakreslený, co kdo dělá. Jednu větu ke každému obrázku napiš do malého sešitu.

s.31- přečti a vypracuj, svoje zvířátko můžeš namalovat i na velký papír

OP – viz.příloha

Písanka – do s.16

Každý den si přečti nahlas jednu stránku z knížky nebo nějakého časopisu.

 

M – 3.díl

-s.3 – cv.1 – dej do kroužku vždy 10 kusů ředkviček a spočítej kolik desítek a jednotek ti vyšlo

-cv.2 – dopiš, jaké číslo je zvýrazněné na čís.ose

-cv.3

-cv4 – zase zakroužkuj kuličky po deseti kusech

s.4-sčítání s přechodem desítky

-rozdělení druhého sčítance do rámečků -z druhého sčítance si vždy vypůjčíme tolik, abychom první sčítanec dopočítali do celé desítky

-vyber si na této stránce dva příklady a zkus k nim vymyslet zadání slovní úlohy, napiš si je na papír

-s.5, 6, 7

 

 

Přílohy (pokud vám jdou vytisknout) :

-zkus přesně dokreslit podle čtverečků druhou půlku obrázku

-spočítej geometrické obrazce

-doplň párové souhlásky

-vypočítej

přílohy 2.roč.

 

3.ročník

Dobrý den rodiče a ahoj Evi, Marceli, Míšo, Míro, Oldo, Sofi, Vanes a Viki  🙂

(seřadila jsem vás podle abecedy- mám to správně?) !

 

Posílám další příděl úkolů. Doufám, že zvládáte, pokud si s nějakým úkolem nevíte rady, poznamenejte si u něj nějakou značku, až se sejdeme, tak si zpětně vše projdeme.

Úkoly jsou do pátku 27.3.

 ČJ

s.76, 77 doplň příbuzná slova na nalepené karty, PS s.19, 20

-pokud máte možnost, ofoťte si s.76 a doplňte cv.2, 3, 4

OP – celé

s.72 –cv.1- přečti si,

cv.2-připrav si vypravování podle obrázků a zkus vymyslet, jak by mohl příběh pokračovat, namaluj k svému pokračování obrázek (obrázky)

cv.3 –ústně

Opakuj slovní druhy a pádové otázky !

Písanka – nevím, jestli jsem vám ji minule zadávala, ale dopište si jí do s.15

Každý den si přečtěte minimálně 2-3 stránky z knížky

 

M

s.112 – dělení se zbytkem, OP s.17 – bude k dispozici ve škole v nově zřízeném „předávacím místě“ (po.-pá. 9-11 hod.)

s.113 – napiš si do M1  nadpis a pod něj napiš čísla od 0 do 20, barevně zakroužkuj násobky čísla 2 (viz.cv.6)

cv.7 – na F

cv.8 -do sešitu

cv.9 – přečti si, cv.10 – na F

s.114-cv.11 – do M1 napiš čísla od 0 do 30 – zakroužkuj násobky čísla 3

cv.12 – na F

cv.13 – do M1

s.115- cv.16- napiš čísla 0 – 40, zakroužkuj násobky č.4

cv.17- do sešitu

cv.18, 19, 20 – piš příklady do procvičování

G – s.116

Přílohy:

přílohy pro 3.roč.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=623 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.