Úkoly

Od 11. 3. 2020 bubou veškeré informace týkající se výuky předávány prostřednictvím webových stránek školy, pokud se vyučující nedohodli se žáky jinak.

Žáci 1. ročníku mají zadané úkoly do pátku 13. 3. 2020. Další úkoly budou zveřejněny během pondělí 16. 3. 2020.

 

Upřesnění pro žáky 2. a 3. ročníku do pátku příštího týdne – 20. 3. 2020:

2.ročník

Úkoly do pátku 13.3.

ČJ – s.19, 20, 21

ofocený papír – (OP ) s.21/ cv.1, 3, 4

M – s. 49-50 – vybarvi cestu hlemýždě po tělese, které má na zádech

s. 52, 53

s.54 – cv.1 – nakresli kombinace oblečení, které si může Anička obléknout

cv.2 – zakroužkuj dohromady 3 tělesa, ze kterých můžeš postavit věž

Písanka – do s.6

Úkoly do pátku 20.3.

ČJ – s.22, 23

s.24 – opiš si abecedu do sešitu

s.25 – cv.2 – seřaď slova podle abecedy

cv.4 – seřaď podle abecedy, každý odstavec zvlášť

– vystřihni si písmenka na okraji stránky a ulož si je do obálky, seřaď si je podle abecedy a nauč se abecedu nazpaměť

OP – s.22, 23

M – s.55, 61, 62, 63

Písanka do s.12

3.ročník

Úkoly do pátku 13.3.

ČJ – s.66 – citoslovce

cv.5 – nech si nadiktovat do sešitu a oprav si podle učebnice

PS – s.12, 13

s.68/cv.1 – ústně – vyber podstatná jména a urči u nich rod pomocí zájmen       TEN, TA, TO

cv.2 – opiš a doplň 2 řádky do sešitu, za každé slovo doplň zájmeno ten, ta,                                   to

PS – s.14

s.69  – číslo jednotné a množné

– cv.2 – ústně – přečti, vyhledej pod.jm. a urči rod a číslo

PS – s.15

Ofocený papír velký – celý dodělat

M – pracuj do sešitu

s.105/cv.18, 19, 21

s.106/cv.27, 28, 29

s.107/OP –cv.32, 33

Opakuj násobky čísel!

Úkoly do pátku 20.3.

ČJ –  s.70 – pády – napiš si pádové otázky na kartičku a rozstříhej, skládej si je a uč se je zpaměti

PS s.16

s.71

s.72 – nakresli a popiš svého kamaráda

s.73 – vyjmenovaná slova po p – nalep a nauč se

PS.s.17

s.74, 75 – doplň si slova příbuzná na kartičky

PS – s.18

OP malý – celý dodělej

M – s.108/cv.2 piš jen výsledky

cv.4 – opiš do sešitu

cv – 8, 9

s.109/ cv.14 – piš jen výsledky

cv.12, 13, 15, 16, 17

s.110/cv.23, 25, 27 – opiš celé

cv.22, 24

Geom. – s.111 – narýsuj cv.1, 2, 3, 4

Kde je napsáno  Rozhodni: řekni si jen ústně

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=611 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.