Za Husity do muzea

Ve středu 12. prosince se žáci 2. – 5. ročníku vypravili do klatovského muzea na pořad historika pana Libora Marka Husité.

V přednáškovém sále nás uvítal pan Marek v dobovém oblečení a seznámil děti zábavnou formou s obdobím husitských válek. Na závěr si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet repliky oblečení a zbraní z té doby.

Více ve fotogalerii školy.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=530 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.