Návštěva u hasičů

Ve dnech 20. a 21. září jsme se seznámili s prací profesionálních i dobrovolných hasičů a IZS ve dvoudenním projektu, zaměřeném na mimořádné situace, se kterými se můžeme setkat.

S postřehy z obou návštěv se seznámíme v příspěvcích našich žáků:

 

Ve středu jsme jeli na exkurzi do HZS do Klatov. Exkurze byla moc zajímavá. Prohlédli jsme si hasičskou výzbroj, mohli jsme si zkusit hasičský oblek, ale nejlepší bylo, když jsme si prohlíželi hasičská auta.

Další den, ve čtvrtek, jsme navštívili hasičskou zbrojnici ve Vrhavči. Tam nám povídali o práci dobrovolných hasičů a ukázali nám vybavení naší hasičárny.

Když jsme se vrátili do školy, rozdělili jsme se na několik týmů a plnili jsme úkoly, které se týkaly hasičů. Moje družstvo skončilo na 2. místě.

Vojta Uhlík, 5. ročník

 

Ve středu 20.9. jsme jeli k hasičům do Klatov. Na místě jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina se šla podívat na hasičská auta a druhá na hasiče. Ti nám ukázali, kde cvičí a spí. Také nás poučili, jak se máme chovat, když hoří. Dole v garáži nám předvedli všechna auta. Zajímavá byla ukázka sjíždění hasičů po tyči. Poté následoval odchod do školy. Druhý den 21.9. jsme měli projekt. Ve skupinách jsme se vydali do vrhavečské hasičárny. Tam na nás čekal pan Ladislav Toman, který nám ukázal auto, dvě garáže, různé hadice, proudnice a mašinu. Po prohlídce hasičárny jsme se vrátili zpět do školy a pokračovali v projektu. Nejvíce se mi líbila hasičská auta.

Olinka Fišerová, 4. ročník

 

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=499 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.