Rozpočet 2017

Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace
IČ: 75005816
Návrh rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích
Výnosy
Přímá dotace               3 900 000,00 Kč
Provozní dotace – zřizovatel                   650 000,00 Kč
Výnosy související s hlavní činností – provozní                   440 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY               4 990 000,00 Kč
NÁKLADY  
Náklady související s čerpáním přímé dotace-     dle pravidel                3 900 000,00 Kč
Náklady z čerpání provozní dotace                   650 000,00 Kč
Náklady související s hlavní činností – provozní                   440 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE 4 990 000,00 Kč
Ke schválení návrh rozpočtu předložila: Mgr.Hana Jonášová, ředitelka organizace
Vyvěšeno:  16. 3. 2017
Sňato:

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=471 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.