Untitled

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám.

 

V souvislosti s  realizací projektu OP VK – EU Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, zpracovala a ověřila naše škola  DUMy ve dvou šablonách Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. V hodinách Čj a ČAS byly ověřeny 4 sady výukových materiálů. Dále ve dvou šablonách Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vzniklo 6 sad do výuky ČJ, Aj, M, ČAS. Poslední dvě sady byly vytvořeny pro šablonu Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti. 

Přínosem pro výuku byla šablona Individualizace pro Aj.

Případní zájemci  o vytvořené materiály se mohou ozvat na info@skolavrhavec.info .

 

Do projektu, který  podporuje MŠMT ČR a Evropská unie, je škola zapojena od 1.6.2011.  Cílem tohoto projektu je  inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, zkvalitnění výuky v oblasti příroních věd, prevence rizikového chování, zlepšení vybavení školy, vzdělávání pedagogických pracovníků, využití moderních technologií ve výuce a individualizace výuky anglického jazyka.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=25 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.