header image
 

All posts in Červen, 2020

V létě chodíme rádi na houby, dokážete vyjmenovat houby, které jsou jedlé, ale znáte i nějaké jedovaté? Dají se v lese kromě hub sbírat i jiné dobroty? (s. 78)

Víte, co se děje v letních měsících na poli? (s. 79)

Vybarvit si obrázky ze str. 81, co děláme o prázdninách.

Popřípadě si můžete vybrat videa z ČT edu:

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prvouka?stupen=1-stupen-zs

 

Přeji všem hodně zdraví a krásných zážitků o prázdninách.

 

Popovídejte si s rodiči o tom, jak probíhá vaše léto, na co se těšíte, co sklízíte na zahradě, co se děje v letních měsících na poli? Pro doplnění lze vybrat pořady z ČT edu:

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prvouka?stupen=1-stupen-zs

Přeji hodně zdraví a mnoho pěkných zážitků během letních prázdnin.

Vlastivěda 4 (s. 58 – 60)

Na těchto stranách v učebnici jsou hádanky, které si každý za pomoci učebnice sám vyřeší. Dále je zde souhrnné opakování, ale kvůli mimořádné situaci toto opakování (s. 61…) necháme až na září.

Pro doplnění lze pustit opět libovolný krátký pořad z ČT edu.

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-zs

 

Přírodověda 4

Látka ročníku již byla dokončena a zopakována. Je možno opět využít ČT edu.

Přeji vám, abyste si ve zdraví užili prázdniny, a v září se uvidíme.

 

Přírodověda 5

 

Všechna látka byla probrána. Doporučuji zhlédnout některé z videí na ČT edu:

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-zs

 

Vlastivěda 5 (uč. s. 66-73)

Následující stránky jsou inspirací pro vaší možnou dovolenou, nevěnují se již ČR, ale celé Evropě, tak si je dle chuti prohlédněte, zevrubně se jim budete věnovat až na 2. stupni.

I pro vlastivědu platí, že si můžete  zhlédnout některá krátká videa z ČT edu:

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stupen=1-stupen-zs

 

Děkuji všem za zaslané práce. Přeji hodně zdraví a krásné prožití prázdnin a hodně úspěchů na druhém stupni.

Podle rozhodnutí MŠMT ve spolupráci s MZ bylo rozhodnuto, že pro vysvědčení mohou do školy přijít všichni žáci. Podmínkou je předložení čestného prohlášení, které je v příloze. Nadále platí povinnost nošení roušek v budově školy.

priloha_779719988_2_příloha_čestné_prohlášení

Projděte si učebnici s. 74-7. Doplňte cvičení a popovídejte si o tom, jak obvykle prožíváte léto.

Zkuste ale také popřemýšlet nad tím, co vás může potkat přes léto nebezpečného a čemu byste se měli vyhnout, abyste se nezranili nebo neonemocněli.

Pročtěte si učebnici s. 66-7. Vyplňte úkoly na těchto stranách. Vypište vaše oblíbené činnosti v létě a poznamenejte, na co byste si v létě měli dát pozor, abyste se nezranili nebo neonemocněli (např. klíšťata). Ze str. 67 si vyberte zvířata, která jste již sami v přírodě na vlastní oči viděli. Zkuste vybrat zvířata a rostliny, které pro vás mohou být nebezpečné.

Pročtěte str. 78-9, ukažte si všechny živočichy a rostliny. Najděte na obrázku vzácné živočichy. Vyber si jednoho z živočichů a nakresli ho nebo, kdo si troufne, může zkusit podle učebnice nakreslit celý rybník.

Pročtěte si str. 60-5.

Vyjmenujte moře a oceány, které obklopují Evropu.

Dále pak světadíly, které s ní sousedí.

Zkuste popřemýšlet nad tím, jak vypadá život v jednotlivých podnebných pásech. Můžete zkusit k těmto pásům přiřadit zvířata, která v nich žijí. (64-5).

Závěrečné opakování učebnice

Každý žák si v učebnici najde svojí oblíbenou kapitolu, vypíše si potřebné poznámky a zkusí ji představit rodičům, tím že o ní krátce promluví. Např. Vyjmenuje planety sluneční soustavy a ke každé něco ostatním poví. Pokud zná něco dalšího zajímavého, může doplnit.

Žáci vypracují opakování s. 78-9. Pokud nebudete vědět, můžete nalistovat příslušnou kapitolu v učebnici.

 

« Older Entries