header image
 

All posts in Březen, 2020

Zdravím všechny žáčky a rodiče a přeji klidné jarní dny.  🙂

Tentokrát jsou úkoly uvedené v připojené příloze.

Úkoly pro 1. roč. 30. 3. – 3. 4. 2020

3.ročník

Dobrý den rodiče a ahoj děti 🙂 !

ČJ -opakuj vyjm.slova po p – OP s.18 – 24

– s.78 – opakování – OP cv.2 (je to na OP pod Zapamatuj si)

cv.4 – přečti si, nech si nadiktovat od rodičů a sám/a si zkontroluj podle knihy a oznámkuj

PS s.20

– s.79, cv 1, 1a – ústně

-napiš svoji adresu do sešitu

s.80 -vyjmenovaná slova po s – OP – nalep si, přečti písničku, PS s.20

-písničky si můžeš pustit a zazpívat na: youtube – Dáda Patrasová vyjmenovaná slova

Písanka – do s.20

 

Všechny OP budou k vyzvednutí na „předávacím místě“ ve škole.

 

M – s.117 do M1- napiš si násobky čísla 5

cv.22, 23, 24

OP – s.37, 38

OP –  s.31, 33

OP – matematické pyramidy –zkus vypočítat 🙂

 

VV– ať se jenom neučíte 🙂

– OP s květy, které si vybarvěte a vystřihněte, poté nalepte na čtvrtku a dokreslete stonky a listy, můžete vázu nebo záhonek nebo truhlík

2.ročník

Dobrý den rodiče a ahoj děti 🙂 !

Úkoly do pátku 3.4.

ČJ – pořád si skládej a procvičuj abecedu

s.32 – je zde seznam lidí seřazený podle abecedy, vezmi si pastelku a zakroužkuj první písmeno u příjmení každého člověka

– jsou seřazeni správně?

-pokud najdeš chybu, udělej hvězdičku na místo, kam by správně patřil

-napiš, která písmenka z abecedy v seznamu chybí

s.33-cv.1, 2

-do sešitu napiš celou svoji adresu

s.34, 35 –prohlédni si obrázky a vypravuj, co se na nich děje, kdo je tam, kde se odehrávají, vymysli, jak příběh asi dopadl, co se mohlo odehrávat dále

-ke každému obrázku vymysli krátkou větu a napiš ji do cv.2

-dodělávej si cvičení na OP s.22-25 (párové souhlásky)

-OP s.10, 11 (psaní i/y) – bude k vyzvednutí na „předávacím místě“ ve škole

Písanka – do s.20

 

M– s.8,  9, 10, 11

OP – slovní úlohy

OP – zkuste vyřešit početní pyramidy J

 

VV– ať se jenom neučíte 🙂

– OP s květy, které si vybarvěte a vystřihněte, poté nalepte na čtvrtku a dokreslete stonky a listy, můžete vázu nebo záhonek nebo truhlík

 

OP budou k vyzvednutí na „předávacím místě“ ve škole!

Český jazyk

 

Ve Čtení 2 přečíst články od str. 67 až 76.

U básniček na str. 68 a 72 můžete s dětmi zkusit vyhledat některé rýmy.

Na str. 71 si zkusí napsat slovy všechny obrázky ze článku – velkými tiskacími písmeny přímo do učebnice.

Na str. 76 vypracují 3. ú. za článkem.

 

Písanka

dopsat písanku č. 4 – na str. 23 můžete ve druhé části dětem udělat pomocné linky.

Písanky č. 5 a 6 budou k dispozici ve škole každý den od 23. – 27. 3. od 9:00 do 11:00 na vyhrazeném místě v zádveří školy.

V písance č. 5 budeme pracovat do str. 2.

 

Matematika

Pracovní sešit str. 13 – 19: seznámení a procvičení základních příkladů s desítkou a nulou do 15 (10 + 2, 2 + 10, 12 – 2, 12 – 10, 12 + 0,  0 + 12, 12 – 0, 12 – 12)

 

Pro rodiče, kteří se nedostanou do školy, přikládám naskenované pracovní listy a první stránky písanky č. 5.

         

Pro předávání výukových materiálů je zřízené místo v zádveří základní školy, kde rodiče budou mít možnost si vyzvednout pracovní listy a jiné výukové materiály, v příštím týdnu bude otevřeno každý pracovní den od 9:00 do 11:00.

 

 

 

2.ročník

Dobrý den rodiče a ahoj moje dětičky 🙂 !

Posílám další příděl úkolů. Doufám, že zvládáte, pokud si s nějakým úkolem nevíte rady, udělejte si u něj třeba vykřičník, až se sejdeme, tak si zpětně vše projdeme.

Jestli chodíte na vycházky, tak vás poprosím, udělejte si cestu kolem školy a do schránky (u vstupu do MŠ) mi vhoďte vypracovaný pracovní sešit z Matematiky 2.díl  a OP z ČJ nebo do nově zřízeného „předávacího místa“ ve škole (po.-pá. 9 -11 hod.).

Úkoly jsou do pátku 27.3.

ČJ

-procvičuj a skládej si abecedu z vystříhaných písmen

-když řadíme podle abecedy celá jména lidí – jméno i příjmení – řídíme se podle počátečního písmene u příjmení – s.26

-napiš abecední seznam dětí ze třídy – do malého sešitu ČJ

-s.27 – přečti si, co říká myška v rámečku a pak vypracuj daná cvičení

-s.28 – přečti, s.29 – vypracuj podle s.28, (u cv.3 je chyba – babočka admirál za- má být před)

-s.30 – přečti, u každého obrázku řekni, kdo je tam nakreslený, co kdo dělá. Jednu větu ke každému obrázku napiš do malého sešitu.

s.31- přečti a vypracuj, svoje zvířátko můžeš namalovat i na velký papír

OP – viz.příloha

Písanka – do s.16

Každý den si přečti nahlas jednu stránku z knížky nebo nějakého časopisu.

 

M – 3.díl

-s.3 – cv.1 – dej do kroužku vždy 10 kusů ředkviček a spočítej kolik desítek a jednotek ti vyšlo

-cv.2 – dopiš, jaké číslo je zvýrazněné na čís.ose

-cv.3

-cv4 – zase zakroužkuj kuličky po deseti kusech

s.4-sčítání s přechodem desítky

-rozdělení druhého sčítance do rámečků -z druhého sčítance si vždy vypůjčíme tolik, abychom první sčítanec dopočítali do celé desítky

-vyber si na této stránce dva příklady a zkus k nim vymyslet zadání slovní úlohy, napiš si je na papír

-s.5, 6, 7

 

 

Přílohy (pokud vám jdou vytisknout) :

-zkus přesně dokreslit podle čtverečků druhou půlku obrázku

-spočítej geometrické obrazce

-doplň párové souhlásky

-vypočítej

přílohy 2.roč.

 

3.ročník

Dobrý den rodiče a ahoj Evi, Marceli, Míšo, Míro, Oldo, Sofi, Vanes a Viki  🙂

(seřadila jsem vás podle abecedy- mám to správně?) !

 

Posílám další příděl úkolů. Doufám, že zvládáte, pokud si s nějakým úkolem nevíte rady, poznamenejte si u něj nějakou značku, až se sejdeme, tak si zpětně vše projdeme.

Úkoly jsou do pátku 27.3.

 ČJ

s.76, 77 doplň příbuzná slova na nalepené karty, PS s.19, 20

-pokud máte možnost, ofoťte si s.76 a doplňte cv.2, 3, 4

OP – celé

s.72 –cv.1- přečti si,

cv.2-připrav si vypravování podle obrázků a zkus vymyslet, jak by mohl příběh pokračovat, namaluj k svému pokračování obrázek (obrázky)

cv.3 –ústně

Opakuj slovní druhy a pádové otázky !

Písanka – nevím, jestli jsem vám ji minule zadávala, ale dopište si jí do s.15

Každý den si přečtěte minimálně 2-3 stránky z knížky

 

M

s.112 – dělení se zbytkem, OP s.17 – bude k dispozici ve škole v nově zřízeném „předávacím místě“ (po.-pá. 9-11 hod.)

s.113 – napiš si do M1  nadpis a pod něj napiš čísla od 0 do 20, barevně zakroužkuj násobky čísla 2 (viz.cv.6)

cv.7 – na F

cv.8 -do sešitu

cv.9 – přečti si, cv.10 – na F

s.114-cv.11 – do M1 napiš čísla od 0 do 30 – zakroužkuj násobky čísla 3

cv.12 – na F

cv.13 – do M1

s.115- cv.16- napiš čísla 0 – 40, zakroužkuj násobky č.4

cv.17- do sešitu

cv.18, 19, 20 – piš příklady do procvičování

G – s.116

Přílohy:

přílohy pro 3.roč.

Pro 1., 2., 3. ročník doporučuji ke zhlédnutí:

  • na Youtube pořady (videa)

Byl jednou jeden život

Dějiny udatného českého národa

  • Pořady ivysílání České televize pro děti, vzdělávací pořady

Když se řekne naše země

Kapitolky o havěti

Pro  4., 5. ročník doporučuji ke zhlédnutí:

  • na Youtube pořady (videa)

Tajemný vesmír

Štíty království českého

Neuvěřitelný svět pavouků

(Vhodné i pro zhlédnutí s rodiči. Děti si mohou psát dotazy k jednotlivým dílům nebo na dané téma zpracovat referát, který pošlou učiteli. Kontakt: bilek.dav@seznam.cz)

Pro 4. a 5. roč. je určený níže uvedený list:

Žáci 4. ročníku se naučí první čtyři údaje z každé kartičky, žáci 5. roč. si doplní i zbytek.

karty pro 4. a 5. roč.

Práce na duben pro 4. ročník 

Přírodověda: pročíst učebnici do strany 60 a vytvořit referát o jarní přírodě.

Vlastivěda: prostudovat učebnici do strany 30.

Český jazyk: 

Čtení 2 od str. 57 do str. 66 (s výjimkou str. 60).

U básničky na str.57 zkusit najít rýmy.

Na str. 57, 59 a 63 vypracovat úkol za článkem.

Písanka:

do str. 22. 2krát za týden zkusit nadiktovat slova:

Pepa, pyl, visí, tobě, pěsti – prosím upozornit na skupiny s ě

po nácviku písmena r, R – Petr, Pavel, vítr, Roman – zde upozornit na psaní velkých písmen na začátku slov.

Matematika:

Pracovní sešit str. 8 – 12.

Číst čísla 11 – 20, řadit číselnou řadu 11 – 20 vzestupně i sestupně (děti mohou používat sadu čísel). U dvojciferných čísel upozornit na jednotky a desítky – pro názornost můžete použít peníze z výukové sady (desetikorunu a jednotlivé koruny).

Prvouka:

Každý týden 2 stránky (od str. 45).

 

Kontakt na tř. uč.: hana.jonas22@seznam.cz

Od 11. 3. 2020 bubou veškeré informace týkající se výuky předávány prostřednictvím webových stránek školy, pokud se vyučující nedohodli se žáky jinak.

Žáci 1. ročníku mají zadané úkoly do pátku 13. 3. 2020. Další úkoly budou zveřejněny během pondělí 16. 3. 2020.

 

Upřesnění pro žáky 2. a 3. ročníku do pátku příštího týdne – 20. 3. 2020:

2.ročník

Úkoly do pátku 13.3.

ČJ – s.19, 20, 21

ofocený papír – (OP ) s.21/ cv.1, 3, 4

M – s. 49-50 – vybarvi cestu hlemýždě po tělese, které má na zádech

s. 52, 53

s.54 – cv.1 – nakresli kombinace oblečení, které si může Anička obléknout

cv.2 – zakroužkuj dohromady 3 tělesa, ze kterých můžeš postavit věž

Písanka – do s.6

Úkoly do pátku 20.3.

ČJ – s.22, 23

s.24 – opiš si abecedu do sešitu

s.25 – cv.2 – seřaď slova podle abecedy

cv.4 – seřaď podle abecedy, každý odstavec zvlášť

– vystřihni si písmenka na okraji stránky a ulož si je do obálky, seřaď si je podle abecedy a nauč se abecedu nazpaměť

OP – s.22, 23

M – s.55, 61, 62, 63

Písanka do s.12

3.ročník

Úkoly do pátku 13.3.

ČJ – s.66 – citoslovce

cv.5 – nech si nadiktovat do sešitu a oprav si podle učebnice

PS – s.12, 13

s.68/cv.1 – ústně – vyber podstatná jména a urči u nich rod pomocí zájmen       TEN, TA, TO

cv.2 – opiš a doplň 2 řádky do sešitu, za každé slovo doplň zájmeno ten, ta,                                   to

PS – s.14

s.69  – číslo jednotné a množné

– cv.2 – ústně – přečti, vyhledej pod.jm. a urči rod a číslo

PS – s.15

Ofocený papír velký – celý dodělat

M – pracuj do sešitu

s.105/cv.18, 19, 21

s.106/cv.27, 28, 29

s.107/OP –cv.32, 33

Opakuj násobky čísel!

Úkoly do pátku 20.3.

ČJ –  s.70 – pády – napiš si pádové otázky na kartičku a rozstříhej, skládej si je a uč se je zpaměti

PS s.16

s.71

s.72 – nakresli a popiš svého kamaráda

s.73 – vyjmenovaná slova po p – nalep a nauč se

PS.s.17

s.74, 75 – doplň si slova příbuzná na kartičky

PS – s.18

OP malý – celý dodělej

M – s.108/cv.2 piš jen výsledky

cv.4 – opiš do sešitu

cv – 8, 9

s.109/ cv.14 – piš jen výsledky

cv.12, 13, 15, 16, 17

s.110/cv.23, 25, 27 – opiš celé

cv.22, 24

Geom. – s.111 – narýsuj cv.1, 2, 3, 4

Kde je napsáno  Rozhodni: řekni si jen ústně

Vážení rodiče,

od středy 11. 3. 2020 se rozhodnutím vlády uzavírají všechny základní a střední školy až do odvolání. Sledujte prosím zprávy v médiích, které budou přinášet aktuální informace k uzavírce škol, nebo naše webové stránky.

ČSSZ zveřejnila na webu informaci o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku uzavření školského zařízení zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-