header image
 

All posts in Prosinec, 2017

Advent jsme zahájili již 28. listopadu návštěvou vánoční dílny v Družbě, kterou pořádalo Městské kulturní středisko v Klatovech. Děti si mohly vyrobit drobné vánoční ozdoby a dárečky, které si odnesly s sebou domů.

4. prosince jako každý rok navštívil děti v MŠ i ZŠ Mikuláš, anděl a čerti. Děti zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky a zatančily si s čerty, za odměnu dostaly dáreček.

V posledním adventním týdnu proběhly již tradiční akce. Ve středu jsme se vypravili ke krmelcům a donesli nadílku lesním zvířátkům. Ve čtvrtek jsme si připomněli vánoční tradice u nás i ve světě v projektu nazvaném Advent a Vánoce. Předvánoční týden jsme zakončili společným zpíváním koled a posezením u vánočních stromečků.

Obrázky ze všech těchto akcí si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Děti, žáci i zaměstnanci školy děkují všem za spolupráci a za sponzorské dary a přejí do roku 2018 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.

Ve středu 12. prosince se žáci 2. – 5. ročníku vypravili do klatovského muzea na pořad historika pana Libora Marka Husité.

V přednáškovém sále nás uvítal pan Marek v dobovém oblečení a seznámil děti zábavnou formou s obdobím husitských válek. Na závěr si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet repliky oblečení a zbraní z té doby.

Více ve fotogalerii školy.