header image
 

All posts in Březen, 2017

Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace
IČ: 75005816
Návrh střednědobého výhledu na období 2017 – 2019
2017 2018 2019
Počáteční stav finančních prostředků k 1.1. 624 291,00 Kč 624 291,00 Kč 624 291,00 Kč
Výnosy z přímých dotací 3 900 000,00 Kč 3 900 000,00 Kč 3 900 000,00 Kč
Výnos z provozní dotace 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč
Výnosy související s hlavní činností – provozní 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč
Výnosy investiční 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Výnosy celkem 4 990 000,00 Kč 4 990 000,00 Kč 4 990 000,00 Kč
úvěry krátkodobé 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
úvěry dlouhodové 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Příjmy CELKEM 4 990 000,00 Kč 4 990 000,00 Kč 4 990 000,00 Kč
Náklady související s čerpáním přímých dotací 3 900 000,00 Kč 3 900 000,00 Kč 3 900 000,00 Kč
Náklady z čerpání provbozní dotace 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč
Náklady související s hlavní činností – provozní 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč
Náklady investiční 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Náklady celkem 4 990 000,00 Kč 4 990 000,00 Kč 4 990 000,00 Kč
splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Náklady celkem 4 990 000,00 Kč 4 990 000,00 Kč 4 990 000,00 Kč
HV běžného roku 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Předpokládaná hotovost běžného roku 624 291,00 Kč 624 291,00 Kč 624 291,00 Kč
Návrh střednědobého výhledu ke schválení předložila: Mgr. Hana Jonášová, ředitelka organizace
Bude předložen ke schválení dne
na zasedání ZO Vrhaveč.
Vyvěšeno:  16. 3. 2017
Sňato:

Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace
IČ: 75005816
Návrh rozpočtu na rok 2017 v závazných ukazatelích
Výnosy
Přímá dotace               3 900 000,00 Kč
Provozní dotace – zřizovatel                   650 000,00 Kč
Výnosy související s hlavní činností – provozní                   440 000,00 Kč
CELKEM VÝNOSY               4 990 000,00 Kč
NÁKLADY  
Náklady související s čerpáním přímé dotace-     dle pravidel                3 900 000,00 Kč
Náklady z čerpání provozní dotace                   650 000,00 Kč
Náklady související s hlavní činností – provozní                   440 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE 4 990 000,00 Kč
Ke schválení návrh rozpočtu předložila: Mgr.Hana Jonášová, ředitelka organizace
Vyvěšeno:  16. 3. 2017
Sňato: