header image
 

All posts in Leden, 2017

Děti, žáci a zaměstnanci přejí všem hodně zdraví, štěstí a radosti v novém roce.

Předvánoční čas jsme zahájili krmením lesních zvířátek, jimž děti donesly různé zdravé dobroty.

Následoval tradiční vánoční projekt, který děti provedl adventním časem a vánočními tradicemi u nás i v jiných zemích.

Čekání na Vánoce vyvrcholilo školní besídkou, při které děti přednášely básničky, prezentovaly svoji vlastní tvorbu, zpívaly koledy a tančily.

Fotografie a video si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Je už v naší škole dlouholetou tradicí, že děti ve školce i žáky ve škole každoročně navštíví Mikuláš a čerti. Mikuláš byl opět důstojný, anděl něžný , čert strašidelný, čertička hezká, rychlá a vtipná. Děti mají z čertů respekt. Vždy si od Mikuláše vyslechnou kázání. Někdy je v něm víc pochvaly, jindy více pokárání. Nejstarší žáci měli letos za úkol ohodnotit sami sebe a Mikulášovi a čertům hodnocení přečíst. Mnohým se hlásek třásl. Těch, kterých se čerti ani nedotkli, mnoho nebylo. Někteří se dokonce na chvilku ocitli i v pytli. Každý ale nakonec balíček s ovocem dostal. Všichni slibovali, jak hodně a brzy se polepší !  Učitelé i zaměstnanci školy doufají, že své slovo dodrží.

Pro vrhavečský vánoční bazar jsme s dětmi vyrobili drobné vánoční dárky a přání.

Od pořadatelů a prodávajících naše škola obdržela finanční dar 7 000,- Kč. Děkujeme všem za tento příspěvek.

V MŠ děti dostaly za část peněz dárečky pod stromeček a za druhou polovinu se pořídilo sportovní vybavení do ZŠ.

Ve dnech 29.11. a 1.12. jsme se zapojili do florbalového okresního turnaje škol. Protože jsme se tohoto turnaje zúčastnili, splnili jsme podmínky pro získání bonusu v podobě odběru florbalového vybavení v hodnotě 3 000,- Kč, za které jsme pro děti pořídili brankářskou masku, chrániče kolen a míčky.

Z tvorby našich žáků:

Honzík Kalista:

Ve středu 16. listopadu 2016 se ve škole uskutečnil projekt Podzim. Ráno, když jsme přišli do školy, tak jsme se rozdělili do šesti týmů. Každý tým dostal 17 papírů s úkoly a začali jsme pracovat. Úkoly jsme průběžně nosili paním učitelkám a ty zapisovaly body na tabuli. Potom jsme se všichni sešli ve velké třídě, sečetly se body a zjistilo se, kdo na jakém místě je.

Anička Skořepová:

Ve středu 16.11.2016 jsme měli projekt Podzim. Rozřazovali jsme se podle barev do skupin. Každý měl svoji skupinu. Kapitáni byli páťáci, bylo jich 6. Měli jsme 17 úkolů, ten poslední byl výtvarný. Museli jsme namalovat ptáčka, který tady zůstává. A básnička o podzimu taky samozřejmě nemohla chybět. Potom jsme se sešli ve velké třídě, abychom vyhlásili vítěze.

 

16.11. jsme měli projekt o podzimu. Náš tým byl na druhém místě. Ale bylo to o kousek, jinak bychom byli na prvním. Všechno to bylo snadné. Paní učitelky a pan učitel jsou hodní, když jsme potřebovali pomoct, pomohli nám všem. Nakonec všichni vyhodnotíme práci.

 

Dne 16.11. se uskutečnil projekt na téma podzim. Jako vždy se rozdělovalo do šesti týmů. První kapitán byl Maty, následoval Jáchym, Anča, Jana, Ondra, Štěpán. Měli jsme se naučit básničku a vypracovat různé úkoly. Bohužel náš tým skončil jako poslední. Jinak byl projekt vydařený, hodně jsme si ho užili.