header image
 

All posts in Květen, 2015

 

Během května jsme uspořádali dva projektové dny.

 

První se uskutečnil 19. 5. a byl zaměřený na zdravou výživu.

Od roku 2010 je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. V letošním školním roce náš dodavatel uspořádal pro školy doprovodné opatření v podobě ovocných a zeleninových košů, které jsme využili pro přípravu projektu „Ovoce a zelenina – zdravý životní styl“.

Děti si samy připravovaly ovoce a zeleninu ke konzumaci a zjišťovaly důležité informace o produktech. Ve skupinách vznikly pěkné informační plakáty.

 

Druhý projekt byl zaměřený na chráněná území. Děti pracovaly opět ve smíšených skupinách a měly za úkol vytvořit informační tabuli ke svému chráněnému území a vyhledávat poznatky o zvířatech a rostlinách, které se v naší přírodě vyskytují.

Téma je velmi oslovilo a s nadšením společně pracovaly.  Výsledek jejich snažení si budete moci prohlédnout v prostorách školy a v naší fotogalerii.

….. tak se jmenoval i projekt spojený s tradicemi a zvyky na 1. května – stavění máje, Filipojakubská noc.

Děti se během týdne pokusily zachytit detaily obličeje čarodějnice a rozfoukat brčkem kapky tuše

( „ Rozevlátá čarodějnice ‘‘) , naučily se různá kouzelná říkadla a jazykolamy, nechyběl ani čarodějný tanec a vaření kouzelných lektvarů.

Vše vyvrcholilo ve čtvrtek 30.dubna  sletem všech čarodějů a čarodějnic. Proběhla ukázka kostýmů s povinnou čarodějnou výbavou a ,,čarodiskotéka‘‘.

Následovala čarodějnická zkouška –

let na koštěti, hledání otráveného jablka a perníčků od ježibaby, uvazování mašle čar. kryse, skládání obrázku, házení pavouků do kotle, převtělování, honička s hlavní čarodějnicí a  nechyběla ani nezbytná ,,čarodějná cesta po vsi‘‘, kde měli čarodějové za úkol zaklít všechno zlé, vymést neduhy a nemoci od lidí, nabídnout čarodějný mok – ,, elixír mládí‘‘. Všichni obyvatelé již netrpělivě čekali a nikde nás nenechali odejít s prázdnou.

Všechny čarodějnice i čarodějové složili závěrečnou zkoušku s vyznamenáním a obdrželi certifikát a výborné ,,babské oko‘‘.

Tímto opět děkujeme všem rodičům za úžasnou spolupráci – děti byly jako vždy nádherně vystrojené – a obyvatelům Vrhavče za vlídné přijetí a drobné ,,úplatky‘‘.

Jana a Jana z MŠ