header image
 

All posts in Říjen, 2014

V rámci projektu ,, Podzim v lese ¨ –

(  pozorování společenství lesa, všímat si barev, tvaru přírodnin, různých druhů stromů a keřů, znát plody některých z nich, jaký význam má les pro člověka, funkce myslivce- hajného )

– proběhla 14. října 2014 v MŠ beseda s myslivcem, p. Kadlecem.

Mezi děti zavítal v mysliveckém obleku a přinesl s sebou řadu trofejí, dalekohled, mysl. zbraň a mnoho obrázků lesních zvířat.

Děti si vše se zájmem prohlédly, osahaly. Dozvěděly se, co se v lese smí – co nesmí, jaké povinnosti má myslivec.

Zajímavé bylo i vyprávění o životě a potravě lesní zvěře.

Velice mu všichni za návštěvu děkujeme.

 

Další den , 15. října 2014 , jsme se vydali na výlet vláčkem do Nemilkova . Prošli jsme si zdejší vlakovou zastávku s průvodkyní p. V. Klímovou, čímž jí moc děkujeme za prohlídku, kterou nám umožnila.

Poté jsme vyrazili směr ,,les ´´, kde jsme objevili veliké mraveniště, pojmenovali a osahali různé druhy stromů a jejich plody. Bystré dětské oči nalezly i houby. Bylo tady krásně.

Dále naše kroky směřovaly do blízké vesnice Úloh, kde jsme měli možnost si prohlédnout mnoho domácích zvířat – koně, králíky slepice, telátka, husy…

Zavítali jsme na ,,samotu u lesa ´´ , kde jsme posvačili a pohráli si . Počasí nám přálo, děti byly statečné. Překonávaly překážky a hravě zdolaly nerovný lesní terén. Odměnou jim byl ,,kouzelnýˇˇ podzimní lísteček a dětská vlaková jízdenka.

Pro velký úspěch výlet vláčkem zase brzy zopakujeme .

Fotografie z našeho projektu si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.

 

 

 

Výr.zpr.ZŠ 2013-14.doc