header image
 

All posts in Červen, 2014

Ve středu 25. 6. jsme se vydali po cyklostezce na kolech do Klatov. V kasárnách se konal den otevřených dveří. Protože víme, jak naše děti život vojáků a vojenská technika zajímá, rozhodli jsme se, že tuto návštěvu nevynecháme ani letos. Bylo to poprvé, kdy jsme vyrazili na kolech úplně všichni. Trochu jsme se obávali, jak to naši nejmenší žáčci zvládnou. Všechno ale probíhalo naprosto bez problémů, děti byly ukázněné, respektovaly stanovená pravidla. Na zpáteční cestě nás sice na chvíli zastihl déšť, ale i na to byly dobře vybavené. Výlet se dětem moc líbil, hodně toho viděly a přesvědčily se, že do Klatov se dá jet i jinak než autem nebo autobusem.Možná to před prázdninami bylo užitečné zjištění.

V úterý 24. 6. jsme se vydali za doprovodu lesníka na poznávací vycházku do lesa. Pan ing. Milan Kotlan měl pro mladší i starší děti připravený zajímavý, poučný a zábavný program. Formou soutěží a her se děti dozvěděly mnoho zajímavého o životě v lese, o rostlinách, stromech, o významu lesa. A taky o tom, jak se v lese mají chovat a jak určitě ne. Fotografie z této zdařilé akce jsou v naší fotogalerii.

V pátek 20. 6. se konal školní výlet. Letos jsme se vydali do Prahy. Nejprve jsme byli na exkurzi v Národním divadle. Prohlédli jsme si ho doslova od základního kamene až po střechu. Ve všech částech jsme dostali odborný a fundovaný výklad. Děti byly krásou Zlaté kapličky unesené. Pak jsme se přesunuli na Kavčí hory. V prostorách ČT děti viděly, jak se točí známé i méně známé programy. Výlet se vydařil, vrátili jsme se unavení, ale spokojení. Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii.

V pátek 13. 6. se v pohostinství ve Vrhavči konalo vystoupení dramatického kroužku. Vedoucí kroužku p. Kateřina Kaiserová připravila s dětmi hru Muži v černém. Sál byl plný diváků a všichni byli nadšeni. Představení bylo opravdu zdařilé. Jednoduché kulisy byly nápaditě doplněné videoprojekcí. Všechny děti podaly krásný výkon. Děkujeme p. Kaiserové za celoroční práci a těšíme se na další představení. Fotofrafie najdete v naší fotogalerii.

Ve čtvrtek 12. 6. se konal na zahradě školy táborák pro všechny malé i větší děti z naší obce, pro jejich rodiče, prarodiče i kamarády. Jako vždy se nás sešlo opravdu hodně, zahrada ožila. Počasí nám letos přálo, byl krásný podvečer i večer. Závěr táboráku zpestřily svým vystoupením dívky 1. – 5. ročníku. Krásně barevně sladěné cvičily a tancovaly při rytmické hudbě. Bylo to hezké podívání. Děkujeme vedoucí kroužku p. uč. Janě Reitmaierové za celoroční práci s dětmi.
Ve škole pak přespávali žáci 1.-3. ročníku. Před spaním museli splnit bobříka odvahy. Cesta plná hrůzostrašných bytostí byla opravdu náročná, ale zvládli ji všichni. Tento ročník byl jubilejní – již dvacátý! S prvním přespáním se začalo v radinovské škole v roce 1994. Tehdy to byla akce spíš komornějšího rázu. V současné době se s nadšením zapojuje hodně rodičů i našich bývalých žáků. Dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili, moc děkujeme. Vše se vydařilo, zážitků bylo hodně. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.