header image
 

All posts in Březen, 2014

V rámci prevence patologických jevů uskutečnila naše škola program PPP Domažlice „Třída plná pohody“. Paní Hendrichová, která pracuje jako oblastní metodik preventivních aktivit, připravila pro třídní kolektivy rozmanité a poutavé aktivity, zaměřené na budování vzájemných vztahů mezi vrstevníky. Program je rozdělen do dvou lekcí. Díky cíleně mířeným aktivitám se zkušené lektorce podařilo již v průběhu dvou hodin zmapovat třídní kolektiv. V klimatu třídy odhalila negativní jevy.

Těšíme se na druhou část programu, o kterém již teď můžeme říci, že byl pro nás přínosem.

 

Základní umělecká škola Josefa Kličky z Klatov nastudovala  se svými žáky literárně dramatického a tanečního oboru dvě pohádky. O dvanácti měsíčkách a Červená Karkulka. A protože inspirací byly miniopery dvojice Uhlíř  a Svěrák, nemohli jsme odolat pozvání. Velkým lákadlem byla také skutečnost, že na jevišti mezi účinkujícími byli i vrstevníci našich žáků nebo dokonce spolužáci. Jednalo se o pěvecké sbory Sedmikrásky a Fialky.

Představení spojovalo živou hudbu, zpěv, tanec a herecké výkony. Atmosféra vystoupení byla strhující a diváci spontánně tleskali. Přejeme si, aby podobných představení bylo více a aby se představení stalo inspirací k volnočasovým aktivitám dalších dětí.