header image
 

All posts in Leden, 2014

Organizace školního roku 2013/2014

hhttp://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2013-2014?highlightWords=organizace+%C5%A1koln%C3%ADho+roku

V pátek 31.1.2014 od 12,00 do 16,00 hodin se koná zápis do 1. ročníku ZŠ.

Těšíme se na nové prvňáčky.

Jednou za dva roky jezdíme na plavecký výcvik. V tomto kalendářním roce se z výuky plavání radují žáci 2. až 5. ročníku. Ti mladší se s vodou spíše s ostychem seznamují, hledají sebedůvěru, starší žáci se soustředí na výkon,  soupeří a sledují jediný cíl. Získat mokré vysvědčení.

Školní_řád_MŠ

Školní_řád_-_platný_od_1.9_._2009

vyrocni zprava 12 13