header image
 

All posts in Listopad, 2013

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2013 jsme zrealizovali projekt, který vyvrcholil exkurzí do Černošína u Plzně, kde se nachází skládka a třídírna odpadu. Tématu se věnujeme dlouhodobě a tak žáky velice zajímalo, co se s odpadem děje. Ve školícím centru se nás ujal lektor, pustil nám film, ukázal nám příklady výrobků z recyklovaných materiálů a vysvětlil vše, co nás zajímalo. Díky důmyslně vystavěné hale se skleněnou stěnou jsme mohli nakouknout přímo do haly s dopravníky a hromadami odpadu připraveného k třídění.